Τα βασικά στοιχεία της Medinnex είναι

Η ανάπτυξη ηγετικών προϊόντων και η οικοδόμηση της εμπορικής τους επωνυμίας ως μέσω κατεύθυνσης της ανάπτυξης των πωλήσεων..

Τα βασικά στοιχεία της Medinnex είναι

Η ανάπτυξη ηγετικών προϊόντων και η οικοδόμηση της εμπορικής τους επωνυμίας ως μέσω κατεύθυνσης της ανάπτυξης των πωλήσεων.

Τα βασικά στοιχεία της Medinnex είναι

Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής μέσα από συνεργασίες με θυγατρικές εταιρείες.

Τα βασικά στοιχεία της Medinnex είναι

Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής μέσα από συνεργασίες με θυγατρικές εταιρείες.

Τα βασικά στοιχεία της Medinnex είναι

Η αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας των θυγατρικών που οδηγεί στη λειτουργική αποδοτικότητα του ομίλου.

Τα βασικά στοιχεία της Medinnex είναι

Η αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας των θυγατρικών που οδηγεί στη λειτουργική αποδοτικότητα του ομίλου.

MEDINNEX Mediterranean Innovative Experience


Με έδρα την Αττική κέντρο των εξελίξεων στην Ελλάδα και με αγορά στόχο, επιχειρήσεις από τον χώρο της διατροφικής αλυσίδας σε όλη την Ελλάδα, η επιχείρηση δραστηριοποιείται, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για την προβολή και αύξησης των πωλήσεων των πελατών της, μέσα από λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών, με την δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Medinnex P.C.  αναπτύσει δραστηριότητες στους παρακάτω
τομείς:

 • Ανάπτυξη λογισμικού που
  εστιάζει στη διαχείριση και στις διαδικασίες. 
 • Σχεδιασμός & εγκατάσταση
  συστημάτων πληροφορικής.
 • Έρευνα & ανάπτυξη καινοτόμων
  προϊόντων πληροφορικής.

Για περισσότερες ενημερώσεις και νέα σχετικά με την MEDINNEX Mediterranean Innovative Experience.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας.

 • erp 2

ERP

Νέο ERP από τη MEDINNEX

 • GDPR

MEDINNEX GDPR

Η MEDINNEX, πάντα κοντά στις επιχειρήσεις, προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα συμμόρφωσης με το γενικό κανανισμό GDPR

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ