ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Επωνυμία: MEDITERRANEAN INNOVATIVE EXPERIENCE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: MEDINNEX IKE

Α.Φ.Μ.: 800544158

Δ.Ο.Υ.: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 70

ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 172 37

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 31/12/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 21000,00 Ευρω