ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Επωνυμία: MEDITERRANEAN INNOVATIVE EXPERIENCE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: MEDINNEX IKE

Α.Φ.Μ.: 800544158

Δ.Ο.Υ.: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 128529801000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διεύθυνση: Ι.ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 3

ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 105 61

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 31/12/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 21000,00 Ευρω

MEDINNEX ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014