Η επιστημονική τεχνογνωσία.

Που δημιουργεί αδιαμφισβήτητη υπεροχή και αξία.

Στόχος της Medinnex είναι να κινητοποιήσει.

δυνατότητες Έρευνας και Ανάπτυξης για να δημιουργήσει αξία μέσω νέων, αναγνωρίσιμων, βελτιωμένων προϊόντων. H Medinnex δουλεύει επίσης πάνω στην ανάπτυξη καινοτόμων τρόπων και διαδικασιών για να μειώσει το κόστος παραγωγής .
Η Εταιρεία, διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο προϊόντων που αναπτύσει με στόχο να αναπτύξει στο μέγιστο την αναγνωρίσιμη αξία των ετικετών της.

Medinnex.Τρόφιμα και Ποτά (F&B)

αξιοποιώντας την επιστημονική εμπειρία των στελεχών της, δημιουργεί καινοτομίες, πετυχαίνει την ενίσχυση ενός υπάρχοντος προϊόντος, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της παραγωγικής διαδικασίας, ή αναπτύσει μια λύση που βοηθά να ξεκινήσει μια καινοτομία πρώτη στην αγορά.
Η διαχείριση των προϊόντων περιλαμβάνει όχι μόνο την ανάπτυξη προϊόντων που καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών, αλλά και την εξασφάλιση ότι η ανάπτυξη των καινοτόμων προϊόντων της εταιρείας διασφαλίζει τη θέση της για τη μελλοντική της επιτυχία.
Η Μedinnex πιστεύει ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της καινοτομίας, περιλαμβάνει την επέκταση μεγαλύτερων σειρών προϊόντων και τη δυνατότητα να υποστηρίξει αποτελεσματικά και να επεκτείνει τις υπάρχουσες εμπορικές επωνυμίες.

Υπηρεσίες Ασφαλείας.

& Ποιότητας .

Προηγμένος σχεδιασμός ποιότητας προϊόντος.

Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας/συστήματος/διαπίστευσης.

ΙSO 9001: Εξέλιξη, εφαρμογή, συντήρηση, ανάπτυξη.

Εκπαίδευση: σεμινάρια προσομοίωσης ISO.

ISO 22000 & HACCP: Ανάπτυξη συστημάτων ασφαλείας τροφίμων, εφαρμογή, συντήρηση και αναβάθμιση. – Εκπαίδευση: υποχρεωτική εκπαίδευση ΕΦΕΤ για το προσωπικό που εμπλέκεται στην τροφοδοτική αλυσίδα, σεμινάρια SAP, σεμινάρια HACCP. – Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας στον εργασιακό χώρο.

 

Για περισσότερες ενημερώσεις και νέα σχετικά με την MEDINNEX Mediterranean Innovative Experience.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας.

  • erp 2

ERP

Νέο ERP από τη MEDINNEX

  • GDPR

MEDINNEX GDPR

Η MEDINNEX, πάντα κοντά στις επιχειρήσεις, προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα συμμόρφωσης με το γενικό κανανισμό GDPR