Η MEDINNEX, πάντα κοντά στις επιχειρήσεις, προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα συμμόρφωσης με το γενικό κανανισμό GDPR